Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2020 жылғы ___ ________ бұйрығына
2-қосымша
 
2020-2021 оқу жылына магистрлерді даярлауға арналған
мемлекеттік білім беру тапсырысы
 
Даярлау бағытының коды және атауы
Білім беру бағдарламасы тобының коды
Білім беру бағдарламалары тобының атауы
 1 бейінді пән
2 бейінді пән
7М01 Педагогикалық ғылымдар
7M011
Педагогика және психология
M001
Педагогика және психология
Педагогика
Психология
7M012
Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы
M002
Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Мектепке дейінгі педагогика
Мектепке дейінгі жастағы балалардың тілін дамыту әдістемесі
7M013
Пәндік мамандандырылмаған педагогтарды даярлау
M003
Пәнсіз мамандандырылған педагогтерді даярлау
Педагогика(бастауыш сыныптар үшін)
Бастауыш сынып математика оқыту әдістемесі
7M014
Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған педагогтарды даярлау
M004
Бастапқы әскери дайындық педагогтерін  даярлау
Педагогика
Бастапқы әскери дайындықты оқыту әдістемесі
M005
Дене шынықтыру педагогтерін  даярлау
Педагогика
Дене швнвқтыру теориясы мен әдістемесі
M006
Музыка педагогтерін  даярлау
Педагогика
Музыка пәнін оқыту әдістемесі
M007
Көркем еңбек, графика және жобалау   педагогтерін даярлау
Педагогика
Көркем еңбек, графика және жобалау әдістемесі
M008
Кәсіптік оқыту педагогтерін даярлау
Педагогика
Кәсіптік оқытудың заманауи технологиялары
M009
Құқық және экономика негіздері
Мемлекет және құқық теориясы
Құқық және экономика негіздерін оқыту әдістемесі
7M015
Жаратылыстану пәндері бойынша педагогтарды даярлау
M010
Математика педагогтерін  даярлау
Математика
Математиканы оқыту әдістемесі
M011
Физика  педагогтерін даярлау 
Жалпы физика
Физиканы оқыту әдістемесі
M012
Информатика  педагогтерін даярлау
Бағдарламалау
Информатиканы оқыту әдістемесі
M013
Химия педагогтерін даярлау
Химия
Химияны оқыту әдістемесі
M014
Биология педагогтерін  даярлау
Биология
Биологияны оқыту әдістемесі
M015
География педагогтерін даярлау
География
Географияны оқыту әдістемесі
7M016
Гуманитарлық пәндер бойынша педагогтарды даярлау
M016
Тарих педагогтерін даярлау
 
 
Қазақстан тарихы
Тарихты оқыту әдістемесі
7M017
Тілдер және әдебиет бойынша педагогтарды даярлау
M017
Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін  даярлау
Педагогика
Қазақ тілін оқыту әдістемесі
M018
Орыс тілі мен әдебиетінің педагогтерін  даярлау
Педагогика
Орыс тілін оқыту әдістемесі
M019
Шет тілдері педагогтерін даярлау
Педагогика
Кәсіби бағытталған шет тілі (ағылшын, француз, неміс тілдері)
7M018
Әлеуметік педагогика және өзін-өзі тану мамандарын даярлау
M020
Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану бойынша кадрларын  даярлау
 
 
Әлеуметтік педагогика
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
7M019
Арнайы педагогика мамандарын даярлау
M021
Арнайы педагогика  мамандарын даярлау
Инклюзивті білім беру
Арнайы педагогика
 
 
Барлығы
  
7М02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар
7M021
Өнер
M043
Сән, интерьер дизайны және өнеркәсіп дизайны
Шығармашылық емтихан
Шығармашылық емтихан
M044
Полиграфия
Шығармашылық емтихан
Шығармашылық емтихан
7M022
Гуманитарлық ғылымдар
M050
Философия және әдеп
Қазақ философиясы
Әлеуметтік философия
M051
Дінтану және теология
Діндер тарихы
Қазіргі дәстүрден тыс діни қозғалыстар және культтер
M052
Исламтану
Діндер тарихы
Қазақстандағы қазіргі діни жағдай
M053
Тарих және археология
Қазақстанның ежелгі және ортағасырлар тарихы
Археология негіздері
M054
Түркітану
Түркі тілдерінің салыстырмалы-тарихи грамматикасы
Түркі фольклоры
M055
Шығыстану
Классикалық және қазіргі шығыстану
Мәдениетаралық коммуникацияның теориясы мен практикасы
7M023
Тілдер және әдебиет
M056
Аударма ісі, ілеспе аударма
Аударма теориясы (ағылшын, орыс, қазақ, корей, қытай, жапон тілдері)
Кәсіби-бағытталған шет тілі( ағылшын, неміс, француз тілдері)
M057
Лингвистика
Жалпы тіл білімі
Лингвистика ілімінің тарихы
M058
Әдебиет
Фольклор
Әдебиет теориясы
M059
Шетел филологиясы
Тіл теориясының негіздері (ағылшын, неміс, француз, корей, жапон,қытай тілдері)
Кәсіби -бағытталған шет тілі (ағылшын, неміс, француз тілдері)
M060
Филология
Қазіргі қазақ тілі
Қазіргі қазақ әдебиеті
 
 
Барлығы
  
7М03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат
7M031
Әлеуметтік ғылымдар
M061
Әлеуметтану
Әлеуметтану тарихы
Әлеуметтанулық зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру
M062
Мәдениеттану
Қазақ мәдениетінің тарихы
Мәдени антропология
M063
Саясаттану және конфликтология
Саясат теориясы
Қолданбалы саясаттану
M064
Халықаралық қатынастар
Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты
Дипломатиялық және консулдық қызмет
M065
Аймақтану
Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты
Халықаралық қатынастар жүйесіндегі аймақтардың қазіргі мәселелері
M066
Психология
Жалпы психология
Даму психологиясы
7M032
Журналистика және ақпарат
M067
Журналистика және репортерлық іс
Қазақ журналистикасының тарихы
Қазіргі журналистиканың жанрлық түрі мен қызметі
M068
Қоғаммен байланыс
PR теориясы мен тәжірибесі
Имиджелогия
M069
Кітапхана ісі, ақпаратты өңдеу және архив ісі
Құжаттану
Археография
 
 
Барлығы
  
7М04 Бизнес, басқару және құқық
7M041
Бизнес және басқару
M070
Экономика
Экономикалық теория
Макроэкономика
M071
Мемлекеттік және жергілікті басқару
Мемлекеттік басқару теориясы
Экономиканы мемлекеттік реттеу
M072
Менеджмент
Менеджмент
Бизнесті ұйымдастыру
M073
Аудит және салық салу
Бухгалтерлік есеп негіздері
Аудит
M074
Қаржы, банктік және сақтандыру ісі
Экономикалық теория
Макроэкономика
M075
Маркетинг және жарнама
Экономикалық теория
Макроэкономика
M077
Бағалау
Экономика және жылжымайтын мүлкі басқару
Қазақстан Республикасының Ұлттық бағалау стандарттары
7M042
Құқық
M078
Құқық
Мемлекет және құқық теориясы
Ситуациялық кейс(Қазақстан Республикасының заңдарын және/немесе халықаралық құқықты қолдану негізінде нақты практикалық жағдайды кешенді құқықтық талдау)
M079
Сот сараптамасы
Криминалистика
Сот экспертологиясы
 
 
Барлығы
  
7М05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика
7M051
Биологиялық және сабақтас ғылымдар
M080
Биология
Клетка биологиясы
Ботаника
M081
Генетика
Клетка биологиясы
Молекулалық генетика негізімен жалпы генетика
M082
Биотехнология
Биохимия
Биотехнология негіздері
M083
Геоботаника
Қазақстан биоресурстары
Ботаника
7M052
Қоршаған орта
M084
География
Қазақстанның физикалық географиясы
Дүниежүзілік экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы
M085
Гидрология
Гидрология негіздері
Гидрологиялық ақпаратты статистикалық өңдеудің заманауи әдістері
M086
Метеорология
Физикалық метеорология
Климатология
M087
Қоршаған ортаны қорғау технологиясы
Геоэкология
Экологиялық мониторинг
M088
Гидрогеология және инженерлік геология
Жер асты суларын іздеу және барлау
Инженерлік-геологиялық зерттеулер
7M053
Физикалық және химиялық ғылымдар
M089
Химия
Физикалық химия
Аналитикалық химия
M090
Физика
Механика
Молекулалық физика
M091
Сейсмология
Сейсмологияның физикалық негіздері
Сейсмикалық жазбалар бойынша жер сілкінудің параметрлерін анықтау
7M054
Математика және статистика
M092
Математика және статистика
Математикалық талдау
Дифференциалдық теңдеулер
M093
Механика
Теориялық механика
Тұтас орта механикасына кіріспе
 
 
Барлығы
  
7M06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
7M061
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
M094
Ақпараттық технологиялар
Алгоритм және деректер құрылымы
Деректер базасы
7M062
Телекоммуникациялар
M096
Коммуникация және коммуникациялық технологиялар
Электрлік байланыс теориясы
Радиотехника және телекоммуникация негіздері
6B063
Ақпараттық қауіпсіздік
M095
Ақпараттық қауіпсіздік
Алгоритмдік бағдарламалау тілдері
Ақпараттық қауіпсіздік негіздері
 
 
Барлығы
  
7M07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
7M071
Инженерия және инженерлік іс
M097
Химиялық инженерия және процесстер
Бейорганикалық химия
Жалпы химиялық технология
M098
Жылу энергетикасы
Жылу техникасының теориялық негіздері
Қазандық қондырғылар және жылулық қозғалтқыштар
M099
Энергетика және электр техникасы
Электр техниканың теориялық негіздері
Электр машиналар
M100
Автоматтандыру және басқару
Электротехниканың теориялық негіздері
Сызықты автоматты реттеу жүйелері
M101
Материалтану және жаңа материалдар технологиясы
механика
Молекулалық физика
M102
Роботты техника және мехатроника
Электроника негіздері
Интегралдық және микропроцессорлық схемотехника
M103
Механика және металл өңдеу
Өзара алмасымдылық негіздері
Конструкциялық материалдар және термиялық өңдеу
M104
Көлік, көліктік техника және технология
Машина бөлшектері
Көлік техникасының энергетикалық қондырғылары
M105
Авиациалық техника және технологиялар
Ұшу аппараттарының құрылысы
Авиациялық техниканың теориялық негіздері
M106
Ұшатын аппараттар мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану
Ұшу аппаратарының құрылысы
Авиациялық апаттарды тергеу және ұшу қауіпсіздігі
M107
Ғарыштық инженерия
Физика
Математика
M108
Наноматериалдар  және нанотехнологиялар (сала бойынша)
Механика
Нанотехноголия
M109
Мұнай және кен геофизикасы
Далалық және ұңғымаларды геофизикалық зерттеудің теориялық негіздеріне кіріспе
Далалық және ұңғыма-ларды геофизикалық зерттеулерді өңдеу мен интерпретациялауды жүргізудің әдісі, техникасы мен технологиясы
M110
Теңіз техникасы және технологиялары
Кемелердегі қызметті ұйымдастыру негіздері
Кеме құрылымы мен теориясы
7M072
Өндірістік және өңдеу салалары
M111
Тамақ өнімдерін өндіру
Тамақ өндірісінің жалпы технологиясы
Химия
M112
Ағаш өңдеу және ағаштан жасалған бұйымдар технологиясы (қолдану саласы бойынша)
Ағаш өңдейтін жабдықтар
Ағаштан бұйым жасау технологиясы
M113
Материалдарды қысыммен өңдеу технологиясы
Физика
Материалдардың механикалық қасиеттері
M114
Тоқыма: киім, аяқ-киім  және былғары бұйымдар
Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының материалтануы
Химия
M115
Мұнай инженериясы
Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау
Мұнай өндірудің технологиясы мен техникасы
M116
Тау-кен инженериясы
Тау-кен өндірісінің негіздері
Тау-кен кәсіпорындарының құрылысы
M117
Металлургиялық инженерия
Металлургиялық процесстерінің теориясы
Жалпы металлургия
M118
Пайдалы қазбалар байыту
Пайдалы қазбаларды байыту негіздері
Флотациялық байыту әдістері
M119
Фармацевтикалық өндіріс технологиясы
Дәрілердің өнеркәсіптік технологиясы
Синтетикалық дәрілік заттардың химиясы және технологиясы
M120
Маркшейдерлік іс
Геодезия
Маркшейдерлік істің жалпы курсы
M121
Геология
Жалпы және тарихи геология
Пайдалы қазба кен орындарының геологиясы
7M073
Сәулет және құрылыс
M122
Сәулет
Сәулеттік типология
Қала құрылыс негіздері
M123
Геодезия
Геодезия
Картография
M124
Құрылыс
Құрылыс материалдары
Құрылыс өндірісінің технологиясы 1
M125
Құрылыс материалдарының, бұйымдарының және құрастырылымдарының өндірісі
Құрылыс материалдары
Бетон технологиясы 1
M126
Көлік құрылысы
Құрылыс материалдары
Көлік құрылымдарының құрылысын ұйымдастыру және жоспарлау
M127
Инженерлік жүйелер мен желілер
Құрылыс материалдары
Құрылыс жинақтау жұмыстарының технологиясы
M128
Жерге орналастыру
Геодезия
Жер ресурстарын басқару
7M074
Су шаруашылығы
M129
Гидротехникалық құрылыс
Гидравлика
Су энергиясын пайдалану
7M075
Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)
M130
Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)
Квалиметрия
Сынаудан өткізу, өнім қауіпсіздігі мен бақылау
 
 
Барлығы
  
7M08 Ауыл шаруашылығы және  биоресурстар
7М081
Агрономия
M131
Өсімдік шаруашылығы
Өсімдік шаруашылығы
Топырақтану
7M082
Мал шаруашылығы
M132
Мал шаруашылығы
Мал азықтандыру
Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
7M083
Орман шаруашылығы
M133
Орман шаруашылығы
Орман екпелері
Биотехния және жабайы жануарларды өсіру
7M084
Балық шаруашылығы
M134
Балық шаруашылығы
Балық аулау
Аквакультура
7M085
Жерге орналастыру
M236
Жерге орналастыру
 
 
7M086
Су ресурстары және суды пайдалану
M137
Су ресурстары және суды пайдалану
Гидравлика
Су ресурстарын кешенді пайдалану
7М087 Агроинженерия
M135
Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ет
Электр техниканың теориялық негіздері
Электр машиналары
M136
Автокөлік құралдары
Тракторлар мен автомобильдер
Мал шаруашылығы агротехнологиялық машиналары
 
 
Барлығы
  
7M09 Ветеринария
7M091
Ветеринария
M138
Ветеринария
Жануарлар патологиясы
Індеттану және жануарлардың жұқпалы аурулары
 
 
Барлығы
  
7M10 Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина)
7M101
Денсаулық сақтау
М139
Денсаулық сақтау саласындағы менеджмент
Экономикалық теория негіздері
Менеджмент негіздері
M141
Мейірбике ісі
Мейіргер ісі негіздері
Мейіргер ісіндегі менеджмент
M142
Фармация
Фармацияның басқарылуы және экономикасы және дәрілер
Фармацевтикалық химия және фармакогнозия
M143
Биомедицина
Биостатистика
Дәлелді медицина
M144
Медицина
Биостатистика
Дәлелді медицина
M145
Медициналық-профилактикалық іс
Гигиена және эпидемиология
Биостатистика
M140
Қоғамдықденсаулықсақтау
Биостатистика
Қоғамдық денсаулық сақтау
 
 
Барлығы
 
 
7M102 Әлеуметтік қамтамасыз ету
7M102
Әлеуметтік қамтамасыз ету
M146
Әлеуметтік жұмыс
Әлеуметтік жұмыс теориясы
Әлеуметтік жұмыс әдістері мен технологиялары
 
 
Барлығы
  
7M11 Қызмет көрсету
7M111
Қызмет көрсету саласы
M147
Туризм
Туризмология негіздері
Экскурсиятану
M148
Тынығу
Мәдени-тынығу қызметіндегі әдістемелік жетекшілік технологиясы
Мәдени-тынығу қызметі саласындағы менеджмент, маркетинг
M149
Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі
Мейрамхана және мейманханада қызмет көрсету технологиясы
Мейманхана және мейрамхана менеджменті
7M112
Гигиена және өндірісте еңбекті қорғау
M150
Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар
Өнеркәсіптік-қауіпсіздікті техникалық реттеу
Еңбек қорғауды басқару жүйелері
7M113
Көлік қызметтері
M151
Көлік қызметтері
Көлік түрлерінің өзара қарым-қатынасы
Тасмалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару
M152
Логистика (сала бойынша)
Жеткізу тізбектерін басқару
Көлік логистикасы